Ανοίγει ο δρόμος για αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου για την υιοθεσία – αναδοχή τέκνων από την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Θεανώ Φωτίου.

Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία της αναδοχής. Το ίδιο ισχύει και για διαζευγμένους αλλά και άγαμους.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλύονται χρόνια προβλήματα του θεσμού της αναδοχής, καθώς επεκτείνεται για πρώτη φορά η οικονομική ενίσχυση της αναδοχής και μετά την ενηλικίωση του παιδιού αν αυτό είναι ΑμεΑ ή σπουδάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η οικονομική ενίσχυση των αναδόχων θα καταβάλλεται από ενιαίο φορέα, ενώ ο ανήλικος που τοποθετείται σε ανάδοχο θα καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά από τον ασφαλιστικό φορέα του ανάδοχου γονέα. Επίσης, παρέχεται φιλοξενία, κατά προτεραιότητα, στις φοιτητικές εστίες για περιπτώσεις σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Όσον αφορά στην υιοθεσία, καθιερώνεται υποχρεωτική επιμόρφωση των υποψηφίων θετών γονέων, πριν από την τοποθέτηση παιδιών σε αυτούς, μετά την ολοκλήρωση της οποίας οι υποψήφιοι θετοί γονείς εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων.

Για πρώτη φορά οι υποψήφιοι θετοί γονείς θα είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται σε ένα κεντρικό μητρώο, πριν υιοθετήσουν το παιδί τους.

Στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου αναφέρει: «Κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι οικογένειες που αποτελούνται από συζύγους ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά ή μεμονωμένα άτομα, άγαμα, ή διαζευγμένα, ή σε χηρεία, με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ’ αίματος οποιουδήποτε βαθμού με το ανήλικο τέκνο (συγγενική αναδοχή). Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων αναδόχων γονέων η επιλογή γίνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη σειρά αναφοράς του προηγούμενου εδαφίου. Η συγγενική αναδοχή πρέπει να προτιμάται».

Πηγή:rthess.gr