Εθελοντική Αιμοδοσία στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας!

Εθελοντική Αιμοδοσία στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας!

Τρίτη 12 Ιουνίου 2018...

18.00 – 21.00