Γίνε Χορηγός

Μπορείτε να γίνετε κι εσείς χορηγός του Grand Radio News είτε είστε ιδιώτης είτε εταιρία ή επαγγελματίας.

Διαφημίζετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρετε, προωθείτε το όνομα και τη φήμη της εταιρείας σας.

Όλοι οι χορηγοί του Grand Radio News αναρτώνται στην ειδική κατηγορία του ιστοχώρου με τις απαραίτητες πληροφορίες για καθένα από αυτούς (βλέπε Ενότητα: Χορηγοί).

Παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας στο 

Τηλέφωνο: 690 690 8773

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grandradio.com@gmail.com